Interreg - IPA CBC

Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последиците
от бедствия в общините Сандански и Радовиш

В рамките на проект „Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последствията от бедствия в общините Сандански и Радовиш“ са в ход строителни дейности на коритото на река Сушица в община Радов...

На 22.02.2020 започна регулирането на коритото на река Сушица в Радовиш чрез проекта „Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последствията от бедствия в общините Сандански и Радовиш“, фина...

Въпроси и отговори по тръжната процедура за СМР за корекция на част от коритото на река Сушица Справка за публикация: CB006.2.12.062 - 03 Въпроси и отговори в рамките на тръжната процедура за СМР за корекция н...

Дата и място: 19 февруари 2020 г., община Радовиш (град Радовиш) Наименование на проекта: „Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последствията от бедствия в общините Сандански и Радовиш&ldqu...

Тръжна процедура за строителство за корекция на част от коритото на река Сушица в община Радовиш Референтен № CB006.2.12.062 – 03 Центърът за развитие на Югоизточния район за планиране стартира тръжна пр...

На 23.12.2019 г. в град Струмица се проведе начална пресконференция на проект „Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последствията от бедствия в общините Сандански и Радовиш“, който се из...

На 20.12.2019 г. се проведе първоначална пресконференция по проекта в залата на Общинския съвет в община Сандански, България. На конференцията, като гости присъстваха партньорите по проекта от Центъра за развитие...

В рамките на проект „Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последствията от бедствия в общините Сандански и Радовиш“, финансиран от Европейския съюз по Втората покана за представяне на пр...

На 31 юли 2019 г. в Община Радовиш, между Управителя на Центъра за развитие на Югоизточния район за планиране, г-жа Жулиета Джуркова и кмета на Община Радовиш г-н Герасим Конзулов, се подписа споразумение за съвмест...

На 12 юли 2019 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството в София, България, се проведе официалната церемония по подписване на договори за финансова помощ в рамките на Втора покана за проектни ...

Този проект е съфинансиран от ЕС чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020

Този уебсайт е създаден и поддържан със съдействието на Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020, CCI №2014TC16I5CB006. Съдържанието на този уебсайт е отговорност единствено на партньорите по проекта - Център за развитие на Югоизточния район за планиране и Община Сандански и по никакъв начин не може да бъде прието, че отразява официалното становище на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата.