Interreg - IPA CBC

Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последиците
от бедствия в общините Сандански и Радовиш

Интензивна работа се извършва на коритото на река Сушица в община Радовиш

В рамките на проект „Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последствията от бедствия в общините Сандански и Радовиш“ са в ход строителни дейности на коритото на река Сушица в община Радовиш.

Според планираните дейности първо растителността, храстите и дърветата са почистени чрез отнасяне на материала на депото, което е започнало формирането на дясната страна на реката по дължината на реката, в дължина 300 метра, с широк машинен разкоп .

Строителните работи на полето вървят по план, като в момента се работи по механичен изкоп на основата, подготовка и изграждане на кей стена от зидария съгласно спецификациите, дадени в проекта.

Строителните дейности по проекта се планират да продължат до април 2021 година.

Този проект е финансиран от ЕУ чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA между Р. България и Р. С. Македония.

Този проект е съфинансиран от ЕС чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020

Този уебсайт е създаден и поддържан със съдействието на Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020, CCI №2014TC16I5CB006. Съдържанието на този уебсайт е отговорност единствено на партньорите по проекта - Център за развитие на Югоизточния район за планиране и Община Сандански и по никакъв начин не може да бъде прието, че отразява официалното становище на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата.