Interreg - IPA CBC

Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последиците
от бедствия в общините Сандански и Радовиш

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ОБЩИНА САНДАНСКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ

На 08 юли 2021 г. от 11:30 часа в конферентната зала на хотел Хотел „Медите Спа Резорт“ в град Сандански, се проведе заключителна конференция по проект: „Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последиците от бедствия в общините Сандански и Радовиш“ № CB006.2.12.062, по Програма „Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония“ 2014-2020.

На конференцията бяха представени основните резултати от реализацията на проекта, в рамките на който бяха изпълнени дейности за намаляване на рисковете от наводнения в общините Сандански и Радовиш, чрез укрепване на бреговете и коритата на река „Санданска Бистрица“ (с. Лиляново) и река „Сушица“, гр. Радовиш, в идентифицирани проблемни участъци.

Проекта е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Северна Македония CCI No.2014TC16I5CB006

Този проект е съфинансиран от ЕС чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020

Този уебсайт е създаден и поддържан със съдействието на Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020, CCI №2014TC16I5CB006. Съдържанието на този уебсайт е отговорност единствено на партньорите по проекта - Център за развитие на Югоизточния район за планиране и Община Сандански и по никакъв начин не може да бъде прието, че отразява официалното становище на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата.