Interreg - IPA CBC

Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последиците
от бедствия в общините Сандански и Радовиш

ОТВОРЕН СЕМИНАР ЗА ОСВЕДОМЕНОСТТА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА В ОБЩИНА САНДАНСКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ

На 28 юни 2021 г. на мястото на приключилата корекция и укрепителни работи на части от коритото на река Санданска Бистрица, в участъка минаващ между селата Лиляново и Стожа, община Сандански, се проведе отворен семинар за осведомеността относно изменението на климата. Събитието се реализира в рамките на проект "Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последиците от бедствия в общините Сандански и Радовиш" (Реф. номер CB006.2.12.0062), който e съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма „Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония“ 2014-2020, CCI No2014TC16I5CB006.

В събитието участваха ученици от 3-ти „в“ клас, 1-во основно училище „Климент Охридски“ и Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ на град Сандански както и представители на местната общинска администрация. Като част от програмата на семинара на открито, бяха извършени „зелени дейности“ – засаждане на дръвчета, тематични занимателни игри и др.

Общата цел на проекта е прилагане на мерки за адаптиране към изменението на климата, свързани с намаляване на риска от наводнения в общините Сандански (Р. България) и Радовиш (Р. Северна Македония).

 

Проекта е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Северна Македония CCI No.2014TC16I5CB006

Този проект е съфинансиран от ЕС чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020

Този уебсайт е създаден и поддържан със съдействието на Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020, CCI №2014TC16I5CB006. Съдържанието на този уебсайт е отговорност единствено на партньорите по проекта - Център за развитие на Югоизточния район за планиране и Община Сандански и по никакъв начин не може да бъде прието, че отразява официалното становище на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата.