Interreg - IPA CBC

Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последиците
от бедствия в общините Сандански и Радовиш

Въпроси и отговори по тръжната процедура за СМР на корекция на част от коритото на река Сушица

Въпроси и отговори по тръжната процедура за СМР за корекция на част от коритото на река Сушица

Справка за публикация: CB006.2.12.062 - 03

Въпроси и отговори в рамките на тръжната процедура за СМР за корекция на част от коритото на река Сушица по програма Interreg - IPA CBC между Република България и Република Северна Македония CCI No.2014TC16I5CB006 можете да намерите на следния линк: Въпроси и отговори

 

Този проект е съфинансиран от ЕС чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020

Този уебсайт е създаден и поддържан със съдействието на Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020, CCI №2014TC16I5CB006. Съдържанието на този уебсайт е отговорност единствено на партньорите по проекта - Център за развитие на Югоизточния район за планиране и Община Сандански и по никакъв начин не може да бъде прието, че отразява официалното становище на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата.