Interreg - IPA CBC

Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последиците
от бедствия в общините Сандански и Радовиш

Проведе се последната работна среща по проект „Съвместни мерки за предотвратяване и намаляване на последствията от бедствия в общините Сандански и Радовис“

На 05 и 6 юли 2021 г. в Струмица се проведе последната среща на екипа по проекта в рамките на проект „Съвместни мерки за предотвратяване и намаляване на последиците от бедствия в общините Сандански и Радовиш“, финансиран от Европейския съюз чрез INTERREG IPA Програма за трансгранично сътрудничество между Р. България - Р. С. Македония.

На срещата екипът на проекта обсъди постигнатите резултати, показатели, въздействието, което проектът има върху целевите групи, а също така обменя опит и практики за преодоляване на предизвикателствата, с които екипите на проекта от трансграничния регион са се сблъскали по време на изпълнението на проекта .

На тази среща приключи приключването на проекта „Съвместни мерки за предотвратяване и намаляване на последствията от бедствия в общините Сандански и Радовиш“, който приключва на 12 юли 2021 г.

На срещата членовете на екипа на проекта изразиха удовлетворение от успешното изпълнение на проекта и отличното взаимно сътрудничество, с надежда и амбиции да го задълбочат и подобрят с възможно най-много ползотворни и успешни трансгранични проекти в бъдещето.

Проектът се финансира от Европейския съюз и националните фондове на участващите страни.

 

Този проект е съфинансиран от ЕС чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020

Този уебсайт е създаден и поддържан със съдействието на Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020, CCI №2014TC16I5CB006. Съдържанието на този уебсайт е отговорност единствено на партньорите по проекта - Център за развитие на Югоизточния район за планиране и Община Сандански и по никакъв начин не може да бъде прието, че отразява официалното становище на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата.