Interreg - IPA CBC

Съвместни действия за предотвратяване и намаляване на последиците
от бедствия в общините Сандански и Радовиш

Информационно ръководство - Колекция от добри практики за борба с последиците от изменението на климата в общностите (БГ/АНГ)

Eдна от целите на Информационното ръководство е да представи примери за реализирани проекти с различни мерки за приспособяване към изменението на климата и свързаните с тях рискове като ерозия, наводнения, бури, суша и др. Подбраните примери включват успешни проекти от двете страни България и Северна Македония(включително трансграничния регион), така също и европейски и международни примери за дейности и проекти за намаляване на последиците от изменението на климата, акцентиращи върху използването на зелена инфраструктура. Особен акцент се поставя в реализацията на съвместни и интегрирани проекти, изпълнение в партньорство между общини, регионални и национални власти от Република България, Република Северна Македония, Гърция, Румъния и Турция, като част от Програмите за трансгранично сътрудничество между тези държави.

Download

Информационно ръководство - Колекция от добри практики за борба с последиците от изменението на климата в общностите (МК/АНГ)

Eдна от целите на Информационното ръководство е да представи примери за реализирани проекти с различни мерки за приспособяване към изменението на климата и свързаните с тях рискове като ерозия, наводнения, бури, суша и др. Подбраните примери включват успешни проекти от двете страни България и Северна Македония(включително трансграничния регион), така също и европейски и международни примери за дейности и проекти за намаляване на последиците от изменението на климата, акцентиращи върху използването на зелена инфраструктура. Особен акцент се поставя в реализацията на съвместни и интегрирани проекти, изпълнение в партньорство между общини, регионални и национални власти от Република България, Република Северна Македония, Гърция, Румъния и Турция, като част от Програмите за трансгранично сътрудничество между тези държави.

Download

Банер на проекта

Download

Шаблон на проекта на македонски език

Кратко описание на проекта, основна информация, дейности и резултати.

Download

Шаблон на проекта на английски език

Кратко описание на проекта, основна информация, дейности и резултати.

Download

Този проект е съфинансиран от ЕС чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020

Този уебсайт е създаден и поддържан със съдействието на Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП България – Северна Македония 2014-2020, CCI №2014TC16I5CB006. Съдържанието на този уебсайт е отговорност единствено на партньорите по проекта - Център за развитие на Югоизточния район за планиране и Община Сандански и по никакъв начин не може да бъде прието, че отразява официалното становище на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата.