Interreg - IPA CBC

Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците
од катастрофи во општините Сандански и Радовиш

На 08 јули 2021 година од 11:30 часот во конференциската сала воХотел „Медите“ во градот Сандански, се одржа завршна конференција за проектот: „Заеднички акции за спречување и намалување на последи...

На 05ти и 6ти јули 2021 година во Струмица се одржа последниот состанок на проектниот тим во рамките на проектот „Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците од катастрофи во општините Сандански ...

На 06.07.2021 година во Струмица се одржа завршната прес-конференција по проектот „Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците од катастрофи во општините Сандански и Радовиш“, кој се имплем...

На 02 јули 2021 година се одржа отворена работилница за подигнување на свеста за климатските промени на местото каде што се изведуваа градежните активности на делови од коритото на река Сушица, во општина Радовиш. Н...

На 29 и 30 јуни 2021 година во конференциска сала на хотел Сирус, Струмица, се одржа дводневна Тркалезна маса на која се дискутираше за ублажување на последиците од климатските промени во Северна Македонија и Бугари...

На 28 јуни 2021 година се одржа отворена работилница за подигнување на свестта за климатските промени на местото на завршените работи за корекција и утврдување на делови од коритото на реката Санданска Бистрица, во ...

На 21 и 22 јуни 2021 година во конференциска сала на хотел Медите, Сандански, се одржа дводневна конференција „Тркалезна маса“ со дискусии за ублажување на климатските промени во Бугарија и Северна Макед...

На 21 и 22 јуни 2021 година во конференциска сала на хотел Медите, Сандански ќе одржи дводневна конференција „Тркалезна маса“ со дискусии за ублажување на климатските промени во Бугарија и Северна Македо...

На 08ми и 9ти јуни 2021 година во просториите на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во Струмица се одржа третиот состанок на проектниот тим во рамките на проектот „Заеднички мерки за спречување...

На 16 април 2021 година во 14:00 часот, преку онлајн платформата „ЗООМ“, се одржа втор работен состанок на проектниот тим во рамки на проектот: „Заеднички мерки за спречување и намалување на послед...

Во рамките на проектот „Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците од катастрофи во општините Сандански и Радовиш“ финансиран од Европската Унија преку Интеррег ИПА Програмата за прекугран...

На 07.01.2021 година Општина Сандански склучи договор за изградба со „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ“ ДЗЗД, за уредување на брегот на речното корито на реката Санданска Бистрица во село Лилјаново, општина Сандански во...

Негативните последици настанати како резултат на климатските промени се одвиваат на глобално ниво и се повеќе влијаат врз секојдневниот живот на луѓето. Размената на добри практики и искуство помеѓу локалните зае...

Во рамки на проектот „Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците од катастрофи во општините Сандански и Радовиш“ интензивно продолжува да се работи на изградба на речното корито на река Су...

На 22.04.2020 година започна уредувањето на коритото на река Сушица во Радовиш преку проектот „Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците од катастрофи во општините Сандански и Радовиш“ фи...

Прашања и одговори во рамките на тендерската постапка за изведување на „Градежни работи за реконструкција на дел од речното корито на река Сушица во општина Радовиш“ Референтен број: CB006.2.12.062 &n...

Време и место: 19-ти Февруари 2020 година, Општина Радовиш (град Радовиш) Име на проектот: “Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците од катастрофи во општините Сандански и Ра...

Тендерска постапка за Градежни работи за реконструкција на дел од речното корито на река Сушица во општина Радовиш   Референтен број:  CB006.2.12.062 – 03 Центарот за развој на Југоисточниот...

На 23.12.2019 година во Струмица се одржа првата прес-конференција по проектот „Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците од катастрофи во општините Сандански и Радовиш“, кој ќе се имплем...

На 20.12.2019 се одржа почетна прес-конференција во салата на општинскиот совет во општина Сандански, Р.Бугарија. На конференцијата како гости присуствуваа проектните партнери од Центарот за развој на Југоисточни...

Во рамките на проектот „Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците од катастрофи во општините Сандански и Радовиш“ финансиран од Европската Унија преку Интеррег ИПА Програмата за прекугран...

На 31 јули 2019 година во општина Радовиш од страна на Раководителот на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Г-а Жулиета Ѓуркова и Градоначаникот на општина Радовиш Г-н Герасим Конзулов се потпиша дог...

На 12 јули 2019 година во Министерството за регионален развој и јавни работи во Софија, Бугарија се одржа Официјална церемонија за доделување договори во рамките на Вториот повик за предлог - проекти преку Interreg ...

Овој проект е ко-финансиран од Европска Унија преку Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија

Веб страната е креирана и одржувана со помош на Европска Унија преку Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија CCI 2014TC16I5CB006. Содржината на оваа веб страна е единствена одговорност на партнерите во проектот - Центар за развој на Југоисточниот плански регион и Општина Сандански и во никој случај не може да се претпоставува дека ги рефлектира гледиштата на Европската Унија и Управниот Орган на Програмата.