Interreg - IPA CBC

Заеднички мерки за спречување и намалување на последиците
од катастрофи во општините Сандански и Радовиш

Отворена работилница за подигнување на свеста за климатски промени на река Сушица во Радовиш

На 02 јули 2021 година се одржа отворена работилница за подигнување на свеста за климатските промени на местото каде што се изведуваа градежните активности на делови од коритото на река Сушица, во општина Радовиш. Настанот се спроведува во рамките на проектот „Заеднички активности за спречување и намалување на последиците од катастрофи во општините Сандански и Радовиш“,кофинансиран од страна на Европската унија преку Програмата за прекугранична соработка Интеррег-ИПА меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014-2020, CCI No2014TC16I5CB006 кој Центарот за развој на Југоисточниот плански регион го имплементира во партнерство со општина Радовиш и општина Сандански, Р.Бугарија.

На настанот присуствуваа околу 60 учесници од кои вработени во Општина Радовиш,  средношколци од СОУ „Коста Сусинов“ од Радовиш и средношколци од СОУ „Димитар Влахов“ од Струмица. Како дел од програмата на работилницата беа спроведени интерактивни игри и активности за расчистување и пошумување на местото каде што се изведуваа градежните активности со цел да се зголеми свеста кај младите за последиците од климатските промени и слични ризици како што се ерозија, поплави, суши и други непогоди.

На младите учесници на отворената работилница од страна на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион им беа доделени сертификати за учество и посебен придонес во проектот, а награди беа доделени на најдобрите учесници кои успешно го пласираа своето знаење во интерактивните игри.

Главната цел на проектот е да се спроведат мерки за прилагодување на климатските промени поврзани со намалување на ризикот од поплавување во општините Радовиш (Република Северна Македонија) и Сандански (Република Бугарија).

Проектот е кофинансиран од Европската унија и Националните фондови на земјите учеснички.

Овој проект е ко-финансиран од Европска Унија преку Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија

Веб страната е креирана и одржувана со помош на Европска Унија преку Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија CCI 2014TC16I5CB006. Содржината на оваа веб страна е единствена одговорност на партнерите во проектот - Центар за развој на Југоисточниот плански регион и Општина Сандански и во никој случај не може да се претпоставува дека ги рефлектира гледиштата на Европската Унија и Управниот Орган на Програмата.